top of page
FCA2D940-C7BA-40F8-A2E5-66FE1BC04D51_1_102_o.jpeg

Hållbarhetspartner

Vårt samarbete med Hand in Hand Sweden

 

 

 

 

 

HÅLLBAR FATTIGDOMSREDUCERING GENOM ENTREPRENÖRSKAP

REKON 22 samarbetar med Hand in Hand Sweden, en ideell organisation som arbetar med entreprenörskap som en effektiv, långsiktig och hållbar metod för att bekämpa fattigdom.

Hand in Hands målsättning är att möjliggöra för marginaliserade människor att komma ur fattigdom och kunna leva värdiga liv. De utbildar och tränar framförallt kvinnor med fokus på entreprenörskap, vilket leder till att nya företag startar och befintliga företag växer och skapar försörjning och jobb. Entreprenörerna kan förbättra sina liv; deras familjer får mat och barn kan gå i skolan.

 

Hand in hand ser människors idéer, kompetens och drivkraft. De har varit verksamma i snart trettio år och har, genom utbildning, stöttande nätverk och tillgång till mikrolån bidragit till att människor kunnat utnyttja sin potential och utvecklas till småskaliga och framgångsrika entreprenörer. Det är vägen för att stärka både individer och samhällen och det är så man bekämpar fattigdom långsiktigt – inte bara för stunden.

 

Träffa några av entreprenörerna som utbildats av Hand in Hand i Kenya och Zimbabwe:

 

image-3.png

Vill du veta mer om Hand in Hand och vad de gör? För mer information: www.handinhandsweden.se

Our collaboration with Hand in Hand Sweden

SUSTAINABLE POVERTY REDUCTION THROUGH ENTREPRENEURSHIP

 

REKON 22 collaborates with Hand in Hand Sweden. Hand in Hand is a non-profit organization working with entrepreneurship as an effective, long-term, and sustainable method to fight poverty. 

 

Hand in Hand educates and trains women with a focus on entrepreneurship. This leads to new businesses starting and existing businesses growing, generating livelihood and jobs. The entrepreneurs can improve their lives; their families are fed, and children can attend school. 

 

Hand in Hand recognizes people’s ideas, competence and motivation. With the right support, people can and will take responsibility for their own lives. Pride, self-confidence, and belief in the future are difficult to measure, but they all produce palpable effects, every single day! Through training, supportive networks and access to micro finance, Hand in Hand has contributed to people reaching their full potential and become successful, small-scale entrepreneurs for almost thirty years. This is how poverty can be fought in the long term in a sustainable way.

 

Meet some of the entrepreneurs trained by Hand in Hand in Kenya and Zimbabwe: 

image-3.png

Want to know more about Hand in Hand and what they do? Find more information at: www.handinhandsweden.se

bottom of page