top of page

Crew 2024

Som crew på REKON är man en betydelsefull del av mässan och det är tack vare alla drivna studenter som mässan är möjlig att genomföra. Som student finns det nio stycken olika crew att välja mellan som alla innefattar olika arbetsuppgifter med allt från att blåsa ballonger, assistera företagen och stå i loungerna. Som crew hjälper man främst till under mässdagen men det kommer även finnas tid att själv mingla runt under mässans gång. Att vara crew är en fantastisk möjlighet att engagera sig i skolan, lära känna nya människor och knyta värdefulla kontakter. Efter mässan får alla medlemmar i crew gå på bankett tillsammans med oss i projektkommittén och företagsrepresentanterna. 

 

As crew for REKON you’re an important part of the fair and it is thanks to all the driven students that the fair can take place! As a student there are nine different crews that you can apply for and they consist of different tasks like blowing balloons, assisting the exhibitors and help us with the lounges. As crew you mostly help us during the day of the fair, but you will have time to mingle with the exhibitors and the visitors of the fair. To be a part of the crew you get the opportunity to get to know people from the other programs and form new connections for the future. After the fair, everyone who is a part of the crew gets the opportunity to come with us and the representatives from the companies to the banquet. 

 

 

 

Eventcrew 

Är du en person som brinner för att arrangera event och skapa en atmosfär som öppnar upp för konversation och skratt, då är det i event-crew du hör hemma! Som en del av eventcrew kommer du, tillsammans med eventansvarig se till så att mässan är fint dekorerad och ser fin ut under hela dagen. Du, tillsammans med eventansvariga, har även ansvar för att fixa i ordning bankett lokalen och se till att den är redo för kvällen.  

 

Event crew

Are you a person who loves to arrange events and create an atmosphere where you can talk and laugh, then the event crew is where you belong!  As a part of the event crew you will, together with the Head of events, make sure that the fair is nicely decorated and looks representable during the whole day. You, together with our head of associations, have the responsibility to organize the banquet hall and make sure that it’s ready for the evening.  

Företagsvärdar

Som företagsvärd så är du mässans ansikte utåt gentemot ditt tilldelade företag. Du kommer att vara företagets främsta kontaktperson och hjälpa dem med allt som de kan tänkas behöva. Detta är ett ypperligt tillfälle för att få en bättre insyn i de företag som du intresserar dig för. 

 

Company host

As company host your the exhibitors contact person during the fair and you will help them with everything that they may need. This is the perfect time to get a better insight into the companies that you’re interested in. 

 

Kontaktsamtals-crew

Som kontaktssamtals-crew är din främsta uppgift att se till att kontaktsamtalen flyter på så bra som möjligt, både för studenterna och för de deltagande företagen. Din roll kommer innefatta att ta emot företag och hänvisa dem till sina respektive rum samt vara behjälplig för studenter som har frågor angående sina kontaktsamtal. Det kan även innebära lite administrativt jobb då vissa företag kommer ha sina kontaktsamtal digitalt och ditt jobb kommer då vara att slussa studenter till klassrum där de kan ha sitt samtal. 

 

Interview session crew

As an interview session crew your primary job is to make sure that the interview sessions run smoothly, both for the students and the exhibitors. Your job is to welcome the companies and help them to where they are holding the interview and to help the students who have questions about the sessions. It also comes with some administrative work and your job will be to help students to classrooms where they can have their interview session. 

 

Lunch- och lounge crew

Är du en person som tycker om service och är utåtriktad, då är detta crewet för dig! Att vara en del av Lunch och Lounge är din främsta uppgift att stå i företag- och studentloungerna och dela ut drycker, fylla på skålar och allt annat som har med sponsrat material att göra. Samt dela ut goodiebags och servera lunch till utställarna. Du kommer arbeta i team och kan då skapa kontakter med andra i crewet samt företag. 

 

Lunch- and lounge crew

Are you a person who loves to work in service and is outgoing, then this is the right crew for you! To be a part of Lunch and Lounge your primary task is to stand in the company- and student lounges and hand out drinks, fill up the counters and everything else that has  with our sponsored material to do. This crew also has the responsibility to hand out goodie bags and serve lunch to the exhibitors. You will work in a team and create a network with the other people in your crew and with the companies. 

 

Mässcrew

Att vara del av mässcrew innebär att du är kommer vara lite av en allt-i-allo som kan hjälpa till och rycka in där det behövs. Du kommer bland annat hjälpa till att bygga upp och riva mässan, samt finnas till hand om företagen behöver något till sin monter. 

 

Fair building crew

To be a part of the fair building crew you, together with the head of fair, have the responsibility to build up and tear down the fair. During the fair day you will be around to help the project committee and the other crews where it’s needed, and make sure that the exhibitors have everything they need.

 

Infocrew

Att vara del av mässans infocrew innebär att du är mässans ansikte utåt. Du kommer att bemanna infodisk och garderober och svara på frågor från besökare såväl som företag. Du kommer vara lite av en allt-i-allo som kan hjälpa till och rycka in där det behövs. Som infocrew behöver du vara serviceminded, hjälpsam och utåtriktad, samt tycka om att prata med människor. 

 

Information crew

As an info crew you're the first person the visitors of the fair sees. You will stand in the info disk and take care of the wardrobe and answer questions that the visitors as well as the companies have. For this crew you have to be service minded, helpful and outgoing. 

 

Foto-crew

Här söker vi två personer som har öga för detaljer och har fotokunskaper som skulle vilja föreviga mässdagen tillsammans med oss. Egen kamera är inget krav.  

 

PR crew

Here we’re looking for two people who have an eye for details and photographic skills who would like to help us to make the fair memorable together with us. Not mandatory to bring your own camera.

 

Hållbarhetscrew

Som hållbarhetscrew kommer du se till att resterande crew är informerade om miljömärkningen på mässan samt hjälpa till med det hållbarhetsarbete som genomsyrar hela mässan. 

 

Sustainability crew

As a part of the sustainability crew you will make sure that the other crews are informed about the sustainability certificate of the fair and help us with the sustainability work that permeates the entire fair. 

 

Transport-crew

Gillar du att köra bil? Är du en av få som lyckas navigera i Göteborgs Djungeln? I transport crew är din främsta uppgift att transportera utställare, material och föreläsare till och från mässan. Körkort är ett krav och vana att köra i Göteborg är ett plus.

 

Transport crew

Do you like to drive? Are you one of few you can navigate around Gothenburg? As a transport crew your primary task is to transport the exhibitors, material for the fair and the people holding lectures to and from the fair. Driving license is mandatory and knowing the town is a big plus. 

bottom of page