top of page
Frontpage - nologos.png

INFORMATION

Årets mäss REKON Challenge Your Limits kommer att äga rum mellan 10:00-15:00 på torsdag den 30e mars vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Vi följer HHGS Policies om sustainability, discrimination, sexual offences och drugs & alcohol.

Därav är det nolltolerans mot fysiska eller sexuella trakasserier, droger och diskriminering.

Handelshögskolan är handikaps anpassad och rent dricksvatten finns tillgängligt och engångs plastflaskor förbjuds under mässan.

Vi rekommenderar att du reser hållbart till och från mässan exempelvis kollektivt där närmaste hållplats är Handelshögskolan, cykelparkering finns vid skolans norra entré där Styr & Ställ cyklar befinner sig.

Vid olycka kontakta Amanda Hansson eller Linnea Haagen, om det är akut ring 112.

Vid brand är återsamlingsplatsen vid Hagaparken.

-ENGLISH-

This years fair REKON Challenge Your Limits will take place between 10:00-15:00 on Thursday the 30th of March at Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

We follow HHGS policies surrounding sustainability, discrimination, sexual offences and drugs

& alcohol. Thereof, there will be zero tolerance against physical or sexual assaults, drugs and discrimination.

Handelshögskolan is easily accessible for people with physical disabilities and clean drinking water is available at the fair. Single use plastic bottles are banned from the fair.

We recommend that you travel sustainably to the fair preferably by public transport where the closes stop is Handelshögskolan. Bike racks can be found outside the schools northern entrance where ypou can find a Styr & Ställ parking.

In case of emergency contact Amanda Hansson or Linnea Haagen, if the emergency is serious call 112.

In case of a fire we gather at Hagaparken.

Kontakt

Telefonnummer:

+46 707 68 09 95

Mail:

hallbarhet.rekon@hhgs.se

AMANDA HANSSON

Kontakt

Telefonnummer:

+46 706 15 17 15

Mail:

logistik.rekon@hhgs.se

LINNEA HAAGEN

bottom of page