top of page

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete 2024

 

Som arbetsmarknadsmässa för vi samman studenter och företag under en dag med förhoppningen om att knyta kontakter, som sedan ska hålla i decennier. För en lyckad mässa arbetar vi hårt med att hålla kontakten med företagen, denna kontakt ska vara långsiktig, tydlig och personlig. Vi ser även möjlighet att gynna det lokala näringslivet genom att bjuda in företag aktiva på arbetsmarknaden i Västra Götaland för att delta. Gentemot studenter strävar vi även mot att skapa en personlig och inbjudande relation.

 

Med en framtidsvision och driv till att skapa ett bättre samhälle ser vi nödvändigheten till att minska vårt ekologiska fotavtryck. I år kommer vi därför certifiera mässan med HHGS Sustainability Certification, i syfte att alla event som leder upp till mässan, samt mässan i sig, sker på ett så hållbart sätt som möjligt. Utöver vägledning från certifiering hämtar vi även inspiration från FNs globala mål för hållbar utveckling. Utifrån detta kan vi exempelvis se till att produkter i goodiebags är hållbara, att REKON följer tilldelade policys och att utformandet av mässan följer ett hållbart tänk. 

 

Med utgångspunkt i såväl social, organisatorisk, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, kommer vi i REKON försäkra att alla steg i processen under året har ett så lågt klimatavtryck som möjligt utifrån våra förutsättningar. 

 

-ENGLISH-

 

At REKON 2024 we make it possible for students and companies to connect for a day with the hope that contacts found will last for decades. Striving towards a successful fair, we work hard to ensure that the contact with companies are long-term, clear and personal. We also see the opportunity to benefit the local community by inviting companies active in Västra Götaland to participate. Towards students, we also strive to create a personal and inviting relationship. 

 

With a vision for the future and ambition to create a better society, we see the need to reduce our ecological footprint. Therefore, the fair this year will be certified using HHGS Sustainability Certification, in order to ensure that all events leading up to the fair, and the fair itself, will be as sustainable as possible. Beyond the guidance from the certification, we also take inspiration from the UN's global goals for sustainable development. With this guidance, we can for example ensure that all products used in goodiebags are sustainable, that REKON follow all assigned policies, and that the fair follow a sustainable thinking.

 

Based on social, organizational, economic and environmental sustainability, we will ensure that all steps throughout the year have as low of a climate footprint as possible given our prerequisites. 

Globala-Malen-logga-horisontell-1024x311.jpg
IMG_7363_edited_edited.png

Har du någon fråga om

vårt hållbarhetsarbete? 

Skicka gärna iväg

ett mail till vår hållbarhetsansvarig August:

bottom of page